‘Draagvlak voor grondrechten en democratie is niet onvoorwaardelijk’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ook na de coronacrisis is er onder Nederlanders brede steun voor de parlementaire democratie en rechtsstaat. Maar het draagvlak voor democratie en grondrechten in de samenleving is niet onvoorwaardelijk. Een aanzienlijke minderheid lijkt bereid om voor urgente en complexe problemen, zoals de vluchtelingen- en klimaatcrisis, de parlementaire democratie tijdelijk ter zijde te schuiven. Vooral bij jongeren (18-24 jaar) is deze tendens sterker geworden. Dat blijkt uit het onderzoek Democratisch Bewustzijn in Nederland, dat het Verwey-Jonker Instituut eind 2021 in opdracht van de Anne Frank Stichting heeft gedaan....