Zienswijzen ingediend: reactie vragen aan aanvrager

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In het bestuursrecht komt het voor dat derden een zienswijze kunnen indienen over besluiten die door een initiatiefnemer zijn aangevraagd. Heeft de aanvrager dan recht om op die zienswijze te reageren? Ja, in elk geval als de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd, zo oordeelt de Raad ...