Nooit meer ‘wobben’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Wob, op grond waarvan het eenieder het recht heeft informatie op te vragen van de overheid, was in werking vanaf 1992. Een voorganger stamde uit 1980. De Woo moet de Nederlandse overheid, “in het kader van het onophoudelijke streven naar een goed en democratisch bestuur”, transparanter maken. De belangrijkste wijziging betreft de actieve openbaarmakingsplicht: bestuursorganen worden geacht niet langer alleen op aanvraag informatie openbaar te maken, maar – behoudens alle haken en ogen – eigener beweging. Het motto wordt: open, tenzij....