Vernietiging van vaststellingsovereenkomst wegens dwaling?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer is voor een werkgever zeer aantrekkelijk, omdat de werkgever dan wordt bevrijd van de verplichtingen tot loondoorbetaling tijdens ziekte en re-integratie. Daar heeft de werkgever doorgaans ...