Staatsaansprakelijkheid voor gezondheidsschade door luchtverontreiniging?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De EU-grenswaarden en wettelijke verplichtingen van lidstaten om de luchtkwaliteit te verbeteren
strekken er volgens Advocaat-Generaal Kokott van het Hof van Justitie van de EU toe de menselijke gezondheid te beschermen - en particulieren rechten toe te kennen.