Verjaring spaarrekening overleden moeder

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dient een bank het spaarsaldo van een overleden moeder uit 1991 over te maken aan een erfgenaam? Dat is de vraag die centraal staat in onderhavige zaak. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening oordeelt dat de bank hiertoe niet gehouden is.