Wat zijn 'kopieën van de persoonsgegevens'?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In beginsel heeft iedereen het recht om een verwerker van persoonsgegevens te vragen om inzage te verschaffen in de persoonsgegevens die deze organisatie van hem of haar verwerkt. Op grond van artikel 15, derde lid, AVG verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene een kopie van de...