Advies aan minister Weerwind: laat rechter oordelen over invrijheidstelling levenslanggestraften

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In Nederland is levenslang, anders dan volgens een hardnekkige fabel, ook écht levenslang. Maar een levenslanggestrafte moet desalniettemin een perspectief worden geboden op vrijlating. Dit vloeit voort uit artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): het verbod van foltering. Wanneer een dergelijk perspectief ontbreekt, betekent dit een schending van het grondrecht door de Staat....