Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier bij de Gemeente Papendrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Je adviseert samen met de griffier de raad, zijn voorzitter en leden over de positie van de gemeentelijke bestuursorganen in de veranderende samenleving. Je zorgt ervoor dat de raad goed geïnformeerd en geadviseerd de politieke besluitvorming vorm kan geven. En dat is nog niet alles, want je gaat...