Wet biedt weinig rechtsbescherming bij uithuisplaatsing kinderen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Tussen 2015 en 2020 werden 1115 kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uit huis geplaatst, bleek in oktober van vorig jaar uit cijfers van het CBS. Aan de kinderrechters lag dat niet, reageerde de Raad voor de rechtspraak destijds. Er waren op dat moment “geen redenen om aan te nemen dat de toets door de kinderrechter in deze dossiers niet zorgvuldig is gedaan”....