Hoe kunnen organisaties hun medewerkers 'empoweren' in het (willen en kunnen) nemen van eigen regie?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Employability wordt gezien als een verantwoordelijkheid van organisatie, manager en medewerker. In de praktijk worstelen organisaties echter vaak met de vraag hoe de eigen inbreng van medewerkers kan worden vergroot. Zo ook Aegon, die om die reden Human Capital Group gevraagd heeft een studieonderzoek te doen naar de voorwaarden die het nemen van eigen regie voor medewerkers verder mogelijk maken en stimuleren. Bevindingen uit het studieonderzoek hebben mede tot dit artikel geleid. Topic: Duurzame inzetbaarheid