Persoonsgegevens van burger of consument zijn niet als eigendom te beschouwen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een panel van experts boog zich over de vraag of de zeggenschap over de eigen persoonsgegevens versterkt kon worden vanuit een privaatrechtelijk eigendomsregime. Nee, was de conclusie, persoonsgegevens van een burger of consument zijn niet als eigendom te beschouwen. De AVG en het publiekrecht of...