Het opzeggen van bankrelaties

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het beschikken over een bankrekening is essentieel om te
kunnen participeren in het maatschappelijk verkeer. Cliënten die worden verdacht (of zijn veroordeeld)
voor fraude, witwassen en/of valsheid in geschrifte worden tegelijkertijd steeds vaker geweerd door banken. In deze bijdrage wordt de...