Bestuurlijk-Juridisch Medewerker bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te Eindhoven

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, die ons nog beter moeten beschermen tegen rampen en crises. In onze organisatie werken brandweer en GHOR samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen we voor en samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied. Deze functie valt ...