Intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen onder de Woo

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Artikel 11 van de Wob gaf en artikel 5.2 van de Woo geeft een kader om intern (ambtenaren)beraad ook echt intern te houden, zodat zonder scrupules kan worden overlegd en geadviseerd. Om deze uitzondering op de openbaarheid toe te mogen passen, is een kritische beoordeling van documenten nodig. Als...