Meicirculaire: meer middelen beschikbaar voor gemeenten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op woensdag 1 juni heeft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) de Meicirculaire naar beide Kamers gestuurd. Hierin is onder meer te lezen wat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds betekent voor gemeenten per 1 januari 2023. Reden om tot herverdeling over te gaan is onder andere dat het huidige model niet meer aansluit bij de uitgaven van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Gemeenten hebben daarnaast de komende jaren meer middelen beschikbaar. Dit komt onder meer door het ruime extra accres dat erbij komt tot en met 2025.