Onomstotelijk tegenbewijs niet nodig bij aanvechten boete verkeerd aangeboden huisvuil

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een gemeente mag er bij het verkeerd aanbieden van huisvuil van uitgaan dat de persoon tot wie het huisvuil (via de inhoud van het afval) kan worden herleid ook de overtreder is, tenzij deze persoon het tegendeel aannemelijk maakt. In drie uitspraken geeft de Raad van State uitleg hoe iemand dit...