Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding ingesteld

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), mede namens staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media, ingestemd met de benoeming van Ineke van Gent tot voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Samen met mevrouw drs. Amma Asante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad) en de heer mr. Martin Berendse MA (directeur-bestuurder Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam) gaan zij het adviescollege vormen.