Mogen gerechtelijke instanties informatie over lopende civiele procedures verstrekken aan derden?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dat derden in het geheel geen toegang zouden hebben tot informatie over lopende civiele zaken, staat volgens de advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad haaks op het beginsel van openbaarheid van rechtspraak. Sterker: de basis voor een verplichting tot het verstrekken van informatie over aanhangige ...