Afzien van horen in bezwaar: kan dat zomaar?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Van horen in bezwaar kan worden afgezien als de belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht om te worden gehoord. Uit de onderhavige interessante uitspraak volgt dat het cruciaal is om tijdig aan het...