Gemeenteraad vormt eigen oordeel - ondanks anterieure overeenkomst

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Raad van State oordeelt in deze interessante uitspraak dat een anterieure overeenkomst niet kan leiden tot een verplichting van de Raad om aan gronden een bestemming te geven die de raad niet in overeenstemming acht met een goede ruimtelijke ordening.