Te lange processtukken weigeren toegestaan volgens Hoge Raad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De gestelde beperkingen aan de omvang van civiele processtukken, opgenomen in de procesreglementen van de gerechtshoven, zijn toegestaan. Dat concludeert de Hoge Raad. Ook kunnen gerechtshoven processtukken weigeren die niet voldoen aan deze regels. 

De regels over de begrenzing van de omvang van processtukken in hoger beroep zijn per 1 april 2021 opgenomen in de procesreglementen van de gerechtshoven. De regels stellen dat processtukken in hoger beroep niet langer mogen zijn dan 25 bladzijden, tenzij de rechter toestemming heeft gegeven voor een langer processtuk.

De limieten zijn in het leven geroepen om de omvang van procesdossiers beheersbaar te houden. Volgens de gerechtshoven neemt de tijd toe, die rechters aan een zaak kwijt zijn, door steeds langere processtukken. Hierdoor komen doorlooptijden onder druk te staan.

Ook komt het beginsel van hoor en wederhoor volgens de hoven in het gedran...