Rechterlijke onpartijdigheid en onschuldpresumptie bij <i>plea bargaining</i>

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de Nederlandse strafrechtspraktijk betreft die van het maken van ‘procesafspraken’. Daarbij gaat het, kort gezegd, om een vorm van procesvoering waarbij OM en verdediging gezamenlijk afspraken maken over het verloop en de afloop van een concrete...