TK Voorhang Besluit houdende regels met betrekking tot verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken inzake een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!