AVG-inzageverzoek: recht op bergen papier?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een uitspraak die antwoord geeft op een belangrijke vraag over inzageverzoeken ex artikel 15 AVG. Betrokkenen hebben het recht om bij verwerkingsverantwoordelijken op te vragen of er persoonsgegevens van hen worden verwerkt, en zo ja, welke. In de praktijk bestond enige discussie over de vraag wát...