Procesafspraken in strafzaken: twee voorwaarden van het EHRM

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Strafrechters passen wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag uiteenlopende criteria toe bij de beoordeling van procesafspraken. Zo toetste rechtbank Overijssel of procesafspraken helpen een bijdrage te leveren aan de ontlasting van het strafrechtsysteem, terwijl hof Arnhem-Leeuwarden...