Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

M.R. (Mark) de Boer wordt plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 13 juni 2022.