Benoemingen bij Raad van State

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mevrouw mr. J. Schipper-Spanninga, de heer mr. H.J.M. Besselink, de heer mr. J.F. de Groot en de heer prof. mr. J.C.A. de Poorter worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.