Termijnoverschrijding verschoonbaar?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Blijkens de onderhavige uitspraak (Renkumse villa) lijkt de Raad van State de ‘tweewekenregel’ bij verschoonbare termijnoverschrijdingen (iets) minder streng te gaan toepassen. Maar een principiële vraag blijft (nog) onbeantwoord: waarom een vaste termijn van twee weken - en niet een beoordeling...