Jurist vergunningverlening en handhaving bij de Provincie Gelderland te Arnhem

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Onze wettelijke taken staan soms op gespannen voet met andere (provinciale) doelen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw,...