Perspectieven op het burgemeestersambt

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Over de wenselijkheid van het huidige, omvangrijke takenpakket van burgemeesters wordt verschillend gedacht. Niet iedereen vindt het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat het aan de burgemeester is om plegers van huiselijk geweld uit huis te plaatsen, of om een verward persoon gedwongen te laten...