Saba en het Rijk pakken door om de bestaanszekerheid van het eiland te verbeteren

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op Saba ondertekenden Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering en eilandgedeputeerde Bruce Zagers maandagmiddag 13 juni het meerjarige bestuursakkoord ‘Saba Package 2.0’. Hierin staan concrete afspraken tussen Saba en het Rijk over de verdere ontwikkeling van een duurzaam en zelfvoorzienend Saba.