Meer ruimte voor het gebruik van zwijgen in de bewijsconstructie?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het in artikel 29 Sv neergelegde zwijgrecht van de verdachte is een
fundamenteel recht. Toch is dit
recht niet absoluut. Dit volgt reeds uit de in 1996 door
het EHRM
gewezen uitspraak in de Murray-zaak. Ook de Hoge Raad oordeelde in 1997 (in het Strippenkaartarrest) dat de rechter
het...