PG: procesafspraken onder voorwaarden toegestaan

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Procesafspraken, afspraken tussen OM en de verdediging over de omvang en het verloop van de strafprocedure (bijv. over procedeerwijze, bewijspositie, tenlastelegging en strafeis), staan al enige tijd in de belangstelling. Het OM is er zeer enthousiast over procesafspraken om procedures te kunnen verkorten, maar er bestaat onduidelijkheid of ze zijn toegestaan zonder een wettelijke grondslag – die tot op heden niet bestaat....