Concept-wetsvoorstellen inzake de rol van de Koning in het staatsbestel

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Begin 2012 heeft de Raad van State advies uitgebracht over drie initiatiefwetsvoorstellen die in 2011 werden ingediend en die ertoe strekken de rol van de Koning in het staatsbestel aan te passen. Volgens de initiatiefnemers is de staatsrechtelijke positie met de bijbehorende bevoegdheden te sterk...