Geen lagere kinderbijslag voor werknemer uit ander EU-land

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

EU-landen mogen toeslagen en belastingvoordelen voor werknemers uit andere lidstaten niet aanpassen aan het EU-land waar hun kinderen wonen. Dat is een ongerechtvaardigde indirecte discriminatie op grond van de nationaliteit van migrerende werknemers. De uitspraak geldt voor alle EU-onderdanen in...