Uitstel dreigt – alweer – voor Omgevingswet, Eerste Kamer vreest ICT-problemen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Omgevingswet geldt als een van de slependste wetgevingstrajecten in recente jaren. Het grootse project, dat alle huidige wet- en regelgeving betreffende de leefomgeving in Nederland moet gaan bundelen – op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur –, liep al verscheidene malen averij op....