Handreiking Wwft voor het Notariaat

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Onder notarissen leven diverse vragen over verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Wat gebeurt er precies met meldingen van ongebruikelijke transacties? En hoe wordt de veiligheid van melders gewaarborgd? Ook bleek er behoefte aan...