Raad van State publiceert 125 oude adviezen na WOO-verzoek

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Wet open overheid, die op 1 mei in werking is getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur, betekent voor de Raad van State een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. De Wet open overheid bepaalt namelijk dat de Afdeling advisering van de Raad van State haar eigen adviezen openbaar maakt en publiceert binnen twee weken nadat de adviezen zijn vastgesteld. Tot 1 mei gold dat een advies pas openbaar werd gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend, een Tweede Kamerlid het advies aan de Tweede Kamer stuurde of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt....