Aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen treedt in werking

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Om ervoor te zorgen dat perverse prikkels in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot mogen medewerkers van financiële ondernemingen, wiens vaste beloning voor een deel uit aandelen bestaat, die pas na vijf jaar verkopen. Financiële ondernemingen zijn ook verplicht om bij hun beloningsbeleid rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen.