CRvB: de redelijke termijn voor behandeling in drie instanties

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat een appellant recht had op immateriële schadevergoeding, omdat de redelijke termijn was overschreden en er geen aanknopingspunten waren die de overschrijding van de redelijke termijn rechtvaardigen. Maar wanneer wordt de redelijke termijn...