Digitale handtekening rechtsgeldig ondanks misverstand

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Door een fout van de notaris bij gebruik van computerprogramma DocuSign wordt een koopovereenkomst in tweevoud getekend - zij het dat er onder beide (identieke) exemplaren slechts de handtekening van één van beide partijen staat. Dat er niet één digitale overeenkomst bestaat waarin verkopers en...