Ahmed Marcouch voorzitter adviescommissie ‘Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De adviescommissie ‘Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde’ gaat breed onderzoek doen naar de ontwikkeling van (politieke) polarisatie, radicalisering en extremisme en hoe dit effect heeft op de democratische rechtsorde. Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch wordt benoemd tot voorzitter van de adviescommissie. Met het onderzoek wordt gevolg gegeven aan de motie van Tweede Kamerlid Segers. De motie is tot stand gekomen naar aanleiding van het debat over de regeringsverklaring.