Benoeming advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De heer mr. M. (Melvin) R.T. Pauwels wordt advocaat-generaal in de sectie belastingrecht van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.