Benoeming leden Adviescollege ICT-toetsing

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering ingestemd met de benoeming van de heren Adri de Bruijn RE RA en prof. dr. Arie van Deursen als leden van het Adviescollege ICT-toetsing. De benoeming gaat in per 1 september 2022.