Benoeming vijfde lid Raad voor de Rechtspraak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De heer mr. P.W.E.C. Pulles wordt het 5e lid van de Raad voor de rechtspraak. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.