Schending van hoor en wederhoor door gezamenlijk benaderde deskundige

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de regel geldt dat feitenrechters bezwaren zwaarwegend en steekhoudend (kunnen) vinden als zij zien op de wijze waarop de deskundige zijn werkzaamheden heeft verricht of als de inhoud van het rapport niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen van onpartijdigheid, consistentie,...