Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een coöperatie spreekt met de leden af dat geschillen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Maar als die commissie uiteindelijk niet tot stand komt, kan een geschil niet zo maar worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.