Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bestuurders van zorginstellingen met rechtspersoonlijkheid kunnen niet zonder meer persoonlijk aansprakelijk worden gehouden als een zorginstelling haar wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomt en daardoor schade voor een derde ontstaat. Uitgangspunt is dat de zorginstellingen...