Geen schijnontslag om optierechten buiten boedelverdeling echtscheiding te houden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een bedrijf had haar CEO optierechten toegekend. De vrouw zegde de arbeidsovereenkomst op - waarna zij evenwel op basis van een managementovereenkomst aanbleef. De door Deloitte op nihil gewaardeerde optierechten kwamen daardoor te vervallen. Was er sprake van een schijnconstructie bij het...